Regulamin i zwroty

REGULAMIN SKLEPU

 

 1. Definicje użyte w regulaminie
 1. Regulamin – niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.sylky.pl
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sylky.pl/ za pośrednictwem, którego Klienci mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Strona internetowa – dokument HTML, dostępny pod adresem sylky.pl lub sylky.eu, udostępniony w sieci internet przez serwer www.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, której przepisy przyznają zdolność prawna, dokonująca Zamówienia na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca SYLKY S.C,  ul. Wigilijna 4/48, 20-502 Lublin, NIP:9462704705, REGON: 388327660, e-mail: info@sylky.pl
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Strony internetowej prowadzonego pod adresem https://sylky.pl/
 7. Konsument  osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kupujący – to Klient oraz Konsument.
 9. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zezwalająca Użytkownikowi na korzystanie z nieodpłatnych funkcji Sklepu m.in newsletter.
 10. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 11. Dostawca – podmiot z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Towarów.
 12. Koszyk – lista Towarów sporządzona przez Kupującego, według jego indywidualnego wyboru.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz ich kwotę.
 14. Ustawa o prawach konsumenta –Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 15. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – Dz.U. 2020.344 tj. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
 16. Kodeks Cywilny – Dz.U. Nr 16. Poz. 93 ze zm. Tj. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sylky.pl na rzecz Użytkowników, które stanowią w szczególności usługi płatne tj. sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz usługi bezpłatne tj. blog, usługa newslettera,  komentarze i opinie.
 2. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: info@sylky.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 95 2490 0005 0000 4530 3926 1450
 4. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów.  Zmiana oferty jest uzależniona od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw.
 5. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

  1. Warunki techniczne
 1. Ze Strony internetowej może korzystać Użytkownik, który posiada dostęp do łącza internetowego, oraz posiadający komputer lub inne urządzenie multimedialne takie jak m.in. smartfon, tablet, wyposażone w dostępną na rynku przeglądarkę internetową.
 2. Użytkownik aby móc korzystać ze strony internetowej powinien zaakceptować pliki cookies (włączona opcja w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej).
 3. Użytkownik powinien posiadać konto poczty elektronicznej w celu zawarcia umowy sprzedaży lub założenia Konta użytkownika, cz zapisania się do newslettera.
 4. Użytkownik zakładając Konto użytkownika, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie do Konta użytkownika oraz ponosi odpowiedzialność za działania wykonywane w Sklepie po zalogowaniu.
 5. Strona internetowa wykorzystuje narzędzia remarketingu udostępnione przez Google.

 

  1. Procedura przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Klient dokonuje Zamówienia Towaru bezpośrednio na stronie Sklepu.
 2. Podczas procesu Zamówienia Klient ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji takich jak m.in. publikowanie opinii, dostęp do programu lojalnościowego.
 3. W formularzu Zamówienia Klient uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:

˃ wyboru Towaru ˃ wyboru sposobu dostawy ˃ wyboru sposobu płatności.

 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się Klienta z regulaminem i polityką prywatności oraz zaakceptowania ich postanowień.
 2. Po złożeniu Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 3. Realizacja Zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony Towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje po jego złożeniu.
 4. Brak zrealizowanej wpłaty przez Klienta  w ciągu 3 dni, spowoduje anulowanie Zamówienia.
 5. Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.
 6. W sytuacji gdy występuje częściowy brak Towaru z Zamówienia, Klient jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji Zamówienia lub anulowaniu całości Zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją przekazana przez Klienta. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w ciągu 14 dni od anulowania Zamówienia.  Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie.
 7. W sytuacji gdy występuje brak Towaru z Zamówieniu – gdy Towar jest niedostępny w magazynie, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości w ciągu 14 dni od anulowania Zamówienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie.
 8. Po zweryfikowaniu Zamówienia na adres mailowy wskazany przez Klienta zostanie automatycznie wysłana  wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

 

  1. Płatności
 1. 1.Ceny podane w Sklepie, a dotyczące Towarów są cenami brutto, nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy, które Użytkownik Zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, a o których Użytkownik jest informowany na etapie składania Zamówienia.
 2. 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
 3. 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 4. a) Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. b) Przelew bankowy przez zewnętrzny system płatności PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 6. c) Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard,Maestro, MasterCard Electronic, obsługiwany przez firmę PayU S.A. , ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 7. d) Gotówką za pobraniem.
 8. e) Płatność BLIK- obsługiwana przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186,60-166 Poznań.
 9. 4. Płatności określone w ustępie 3 pkt b), c) e) powyżej, dokonywane są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w stosunku do Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. Warunki realizacji tych usług oraz prawa i obowiązki Kupującego w związku z zawarciem umowy z takim podmiotem, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.
 10. 5. Termin płatności:
 11. a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 13. 6. W przypadku braku wpłaty wyznaczonym terminie (3 dni), Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności (3 dni) oraz informuje Klienta, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży.
  1. Kody rabatowe

            1.Kody rabatowe Sklepu uprawniają do dodatkowego procentu (określonego dla danego kodu rabatowego) od następnego Zamówienia online na www.sylky.pl 

2. Aby aktywować kod rabatowy należy w zakładce „Mój koszyk”  wpisać w polu  „Zastosuj kupon” treść kodu rabatowego,  w celu zastosowania go do Zamówienia.

3. Dany Kod rabatowy może być użyte tylko raz przez Klienta, nie można ich używać w połączeniu z żadną inną promocją lub ofertą. Kod rabatowy nie może być zamieniony na gotówkę. Kody rabatowe nie obejmują kosztów dostawy. 

 1. Dostawa
 2. Klient ponosi koszty dostawy zamówionego Towaru.
 3. Po wybraniu przez Klienta Towaru oraz formy wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
 4. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem:
   1. firmy kurierskiej INPOST lub paczkomatów INPOST – w przypadku realizacji dostaw na terenie Polski,
   2. firmy kurierskiej DHL PARCEL
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, którego wybrał na etapie składania Zamówienia, na adres podany w Zamówieniu jako adres dostawy.
 6. Po odebraniu przez Klienta  przesyłki od Dostawcy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku w przesyłce, Klient ma prawo spisać w obecności pracownika Dostawcy stosowny protokół, w którym zostaną określone uszkodzenia lub ubytki przesyłki. Jeśli pracownik Dostawcy nie wyraża na to zgody, wówczas Klienta jednostronnie spisuje protokół i przesyła go na adres e-mail Sprzedawcy.
  1. Realizacja zamówienia
 7. 1.Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 8. 2. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni.
 9. 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.

 

  1. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

2. Jeśli Towar ma wadę, wówczas Klient składa reklamacje na adres e-mail: zamowienia@sylky.pl oraz określa rodzaj i datę wystąpienia wady.

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku wady Towaru, Klient może:

   1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
   2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
   4. Żądać usunięcia wady.

4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji.

5. Sprzedawca oraz Klient podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów.

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument, przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres email: info@sylky.pl
 3. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. Zwrot Towaru jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane Towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione, metek, instrukcji użytkowania). 
 5. Zwracany Towar należy przesłać nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia, na adres Sklepu:

SYLKY S.C.  

ul. Wigilijna 4/48,

20-502 Lublin.

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności za Towar, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument zwrócił Towar do Sklepu.
 3.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczona w zabezpieczonym opakowaniu i której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych.
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy zakupie.
 6. Postanowienia zawarte w punkcie J, mówiące o prawie odstąpienia od umowy, stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. również dla umów zawartych od tego dnia, do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.

 

  1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Zwrócenia się z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Zwrócenia się z wnioskiem, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

  1. Dane osobowe i polityka cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności –kliknij tu.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Dostawcy  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany.
  1. Prawa własności intelektualnej.
 1. Zdjęcia i treści udostępnione na Stronie i internetowej podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994. Znaki towarowe, prawo do nazwy, domeny internetowej, logotypy, opisy, zdjęcia i treści zawarte na stronie (w formie tekstowej, tekstowo-graficznej), są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie są zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne do utworów  publikowanych na Stornie internetowej przysługują wyłączenie Sprzedawcy lub innym podmiotom i są chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane Treści użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników Sklepu, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.
 5. Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści użytkownika ze Strony internetowej i mediów społecznościowych, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. 
  1. Postanowienia końcowe

 

  1. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  3. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  5. Użytkownik, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostanie powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
  6. W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony na Stonie internetowej w formie jednolitej.
  7. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji  na Stronie internetowej i obejmuje usługi świadczone przez Sklep od dnia jego opublikowania.

Data publikacji regulaminu: 3 maja 2021 r.

 

 

____________________________________

Data i miejscowość

Dane Konsumenta

(imię i nazwisko, adres)

_____________________

Nr zamówienia

_____________________

Dane Sklepu

                                                                                                              SYLKY S.C.

                                                                                                              ul. Wigilijna 4/48

                                                                                                              20-502 Lublin

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ________________(nazwa Towaru) zawartej na odległość w dniu_______ (data otrzymania Towaru)

 

Proszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ______zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ______ w stanie niezmienionym.

 

______________________________

Data i podpis Konsumenta